Evenementen

Expert-bijeenkomst: VsV en migranten

Datum
04 december 2013
Plaats
Den Haag
Locatie
Aanvang
Eind
Voor de rondetafel waren beleidsmakers, mensen uit de onderwijspraktijk en wetenschappers uitgenodigd.

Op het ministerie van OCW werd een expertbijeenkomst georganiseerd over voortijdig schoolverlaten en migranten. Dit gebeurde in samenwerking met SIRIUS. SIRIUS is een Europees beleidsnetwerk over onderwijs en leerlingen met een migranten-achtergrond.

In negen Europese landen wordt een nationale ronde tafel georganiseerd over een thema dat uit eerdere onderzoeken voor SIRIUS als belangrijk voor dat land naar voren is gekomen. Daarbij gaat het over beleid én uitvoering. In Nederland is in overleg met het ministerie van OCW gekozen voor het thema voortijdig schoolverlaten.

Het ministerie trad op als gastheer/vrouw van de bijeenkomst en was ook betrokken bij de inhoudelijke organisatie, die verder in handen was van het landelijk Kenniscentrum Gemengde Scholen (de nationale partner van SIRIUS).

Het doel van de bijeenkomst is: de resultaten van het Nederlandse beleid rond voortijdig schoolverlaten (hierna: vsv) te beoordelen op effecten voor verschillende migrantengroepen.


Aan de hand van een aantal kernvragen werd plenair en in kleine groepen gediscussieerd over:

  • Hoe ziet het Nederlandse beleid er in de praktijk uit?
  • Welke strategieën kies je bij bepaalde doelgroepen?
  • Waar loop je tegenaan bij de uitvoering van het beleid?
  • Onder welke voorwaarden kan de inzet voor specifieke minderheidsgroepen effectief zijn?

De resultaten zijn ingebracht bij SIRIUS.


Verslag bijeenkomst

 
Top