Evenementen

Webinar: How Can Ethics in Guidance Respond to the Challenges

Datum
17 februari 2015
Plaats
Locatie
Aanvang
Eind
In dit webinar ging Prof Sampson in op ethische aspecten van career guidance.

In dit webinar ging Prof Sampson in op ethische aspecten van career guidance. Eén aspect is sociale rechtvaardigheid: niet iedereen heeft de beschikking over digitale middelen, of de vaardigheid om daarmee om te gaan. Ook is digitale dienstverlening niet geschikt voor iedereen, denk aan mensen met psychische problemen.

Prof. Sampson benoemde hier tevens dat elke vorm van dienstverlening drempels oproept:

  • bij face-to-face begeleiding leg je gebruikers op dat ze naar jouw werkplek moeten komen.
  • Een ander aspect is de ondersteuning die gebruikers nodig hebben. Voor een groot deel van de  gebruikers zal gelden dat zij zonder ondersteuning de diensten niet of beperkt kunnen gebruiken.
  • Een rol speelt eveneens de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de aangeboden informatie, en de ICT en –informatievaardigheid van gebruikers.

Het webinar werd wereldwijs gevolgd, namens Euroguidance / ELPGN waren Frans van Hoek en Peter van Deursen ‘aanwezig’.
 

De basis voor de webinar is het volgende artikel:
Ethical issues associated with information and communication technology in counseling and guidance. James P. Sampson Jr., Julia Panke Makela
International Journal for Educational and Vocational Guidance. March 2014, Volume 14, Issue 1, pp 135-148 Date: 09 Jan 2014.

Tijdens het webinar kwam een recent themanummer van het British Journal of Guidance & Counselling aan de orde: Online Practice in Guidance and Counselling en tevens een recente ethische code van de Amerikaanse NCDA (National Career Development Association): Section F: Providing Career Services Online, Technology, & Social Media.

Deze (en ook andere) webinar(s) zijn een gezamenlijk initiatief van ELGPN/eVOKES/IAEVG beschikbaar via de website van ELGPN.

 


 

 
Top