Evenementen

Conference 'New technologies for career guidance and networking'

Datum
09 mei 2013
Plaats
Italië
Locatie
Aanvang
Eind
De conferentie was georganiseerd ter afsluiting van het JOBTRIBU project.
 
In het project is gebruik gemaakt van open source software die we ook in Nederland kennen, zoals de elektronische leeromgeving Moodle voor het leren van loopbaancompetenties, de digitale portfolio Mahara, waarmee het individu zich kan presenteren en OpenMeetings webconferencing, voor webinars.
Afgevaardigden vanuit Nederland waren Frans van Hoek en Peter van Deursen van Euroguidance Nederland en Theo van de Veerdonk van de Gemeente 's-Hertogenbosch en Marianne Zoetmulder, projectleider leerwerkloketten bij UWV.

Tony Watts presenteerde de kaders en dilemma’s van het ICT-gebruik in loopbaanbegeleiding. Gerelateerde publicaties zijn careering through the web en Enhancing choice? The role of technology in the career support market www.ukces.org.uk/publications/enhancing-choice.

Tristam Hooley gaf een presentatie over de kansen en mogelijkheden die internet voor een carrière biedt en welke vaardigheden nodig zijn om hiermee om te gaan.

Projectpartners
Provincie van Siena en het Centro Studi Pluriversum (IT), CACAID Ltd (UK), DEP Institution (ES), Institute of Educational Sciences (RO) en ibw (AT).

Enkele citaten van de deelnemers Theo en Marianne
"mogelijke rol voor de overheid: via reclamespots mensen inspireren/activeren om stappen te zetten in hun loopbaan/leven! “Do you want to change your life? Do it, do something!” 

"In de gesprekken met de NL-delegatie kwam naar voren dat face-to-face-contacten een belangrijke rol spelen om loopbaanzoekers in het vervolgtraject succesvol via e-coaching te kunnen begeleiden.”

De bijeenkomst heeft zeker bijgedragen aan mijn leervragen. Als projectleider van het project Gezamenlijk e-portfolio ben ik bij voortduring geconfronteerd met de vraag naar de context waarbinnen het e-portfolio zijn waarde zou kunnen bewijzen als loopbaaninstrument.”

“Als programmamanager Leren en werken bij UWV ben ik op zoek naar de mogelijkheden om mensen digitaal te attenderen op mogelijkheden om een Leven Lang te Leren vorm te geven en om hen te faciliteren met instrumenten om hun loopbaan op eigen initiatief en middels professionals verder vorm te geven. Zowel voor wat betreft de zoektocht naar infrastructuur als tools heeft de conferentie mij veel informatie gegeven.
Ik wil zeker verder met http://dearlisarudgers.com (bevat goede en slechte voorbeelden om presentaties te maken en carrières te breken; in Nederlandse uitvoering!”

Ik heb experts nodig, maar kan mogelijk mijn vraagpunten nu helderder formuleren.

Ik wil Euroguidance danken dat ze me de mogelijkheid hebben geboden om deel te nemen aan deze conferentie. Zeer inspirerend!

 

 
 
Top