Evenementen

Bijeenkomst: Professionaliteit LOB in het mbo

Datum
30 november 2014
Plaats
Utrecht
Locatie
Aanvang
Eind
De bijeenkomst maakt deel uit van het Euroguidance-project waarin bij vijf mbo-instellingen in Nederland portretten zijn opgetekend van de professionaliteit van LOB.
 
Op 3 november jl. vond de bijeenkomst ‘Professionaliteit LOB in het mbo’ plaats in Utrecht.

Tijdens de bijeenkomst van 3 november zijn afgevaardigden van de portretscholen, LOB-experts en belanghebbenden in het mbo met elkaar in gesprek gegaan, om te reflecteren op het algemene en specifieke beeld dat via de portretten is ontstaan. Afgevaardigden van de portretscholen hebben toegelicht wat de portretten hebben opgeleverd en welke dilemma's zij tegenkwamen bij het in kaart brengen van de professionaliteit van LOB.
 
In de bijeenkomst hebben de deelnemers zich vervolgens gericht op aanbevelingen ten aanzien van de professionaliteit van LOB: op het gebied van visie, beleid en strategie, professionaliteit van loopbaanbegeleiders en onderwijskundig leiderschap. Bijvoorbeeld over het verbinden van LOB-beleid aan actuele onderwijsontwikkelingen binnen het mbo, over duidelijke omschrijvingen van rollen, taken en competenties van medewerkers die bij betrokken zijn bij LOB en over plek van loopbaanbegeleiding van de medewerkers in het HRM-beleid van scholen. De aanbevelingen zijn niet alleen gericht aan het mbo-veld, maar ook opleiders en beleidsmakers.
 
Lees meer over de aanbevelingen en de portretten van de vijf mbo-instellingen.
 
 
Top