Evenementen

Inzet van ICT bij LOB in het EU-onderwijs

Datum
30 juni 2014
Plaats
Italië
Locatie
Rome
Aanvang
Eind
In oktober 2014 heeft een rondetafeldiscussie over inzet van ICT bij LOB plaatsgevonden tijdens de ELGPN-bijeenkomst in Rome.

In oktober 2014 heeft een rondetafeldiscussie over inzet van ICT bij LOB plaatsgevonden tijdens de ELGPN-bijeenkomst in Rome. In navolging van deze discussie heeft Euroguidance Nederland een kleinschalige verkenning uitgevoerd naar voorbeelden van inzet van ICT bij LOB in verschillende Europese landen. U vindt de opbrengsten van deze verkenning in dit verslag. U leest er op welke manier LOB georganiseerd is in Denemarken, Zweden, Noorwegen, Ierland en Estland, op welke specifieke doelgroepen het LOB-beleid is gericht, bij welke vormen van LOB ICT wordt ingezet, wie deze initiatieven organiseert en welk deel van de LOB activiteiten in het onderwijs er inzet van ICT is.

In de bijlage bij de verkenning vindt u een tabel welke tijdens de rondetafeldiscussie is ingebracht door de Finse collega’s en besproken door vertegenwoordigers van de aanwezige landen. In de tabel is te zien welke verschillende stadia van ontwikkeling er zijn en welke keuzes er in de verschillende landen zijn gemaakt met betrekking tot de inzet van ICT bij loopbaanbegeleidingsdiensten. Het gaat hier om loopbaanbegeleidingsdiensten die op nationaal niveau zijn geïnitieerd. Bij het interpreteren van de gegevens in de tabel is van belang dat niet van alle geraadpleegde landen bekend is in welk stadium de inzet van ICT bij loopbaanbegeleiding zich bevindt, en het ook de vraag is wat dat stadium of de stand van zaken zegt over of opbrengsten van loopbaandienstverlening. De tabel geeft wel een beeld of opname van welke ontwikkelingen en welke focus er in de verschillende landen is met betrekking tot ICT in loopbaandienstverlening.

 
Top