Evenementen

Veldraadpleging Raamwerk voor LOB-professionals

Datum
30 juni 2015
Plaats
Utrecht
Locatie
Aanvang
Eind
Veldraadpleging over de (on)mogelijkheden voor het ontwikkelen van een raamwerk voor loopbaanprofessionals.

In de afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor loopbaanbeleid en het professionaliseren van loopbaanbegeleiders binnen scholen en door overheid bekostigde arbeidsmarkttoeleiders. Verschillende partijen hanteren hierbij hun eigen kwaliteitsstandaarden.


Tien stakeholders kwamen tijdens een veldraadpleging op 30 juni jl. bijeen om te discussiëren over de (on)mogelijkheden voor het ontwikkelen van een raamwerk voor loopbaanprofessionals. Centrale vraag was hoe een raamwerk kan bijdragen aan het verder versterken van de kwaliteit van loopbaanontwikkeling en –begeleiding in onderwijs en arbeidsmarkttoeleiding. Leerlingen, studenten, werkenden en niet-werkenden hebben baat bij kwalitatief goede loopbaanbegeleiding in een steeds complexere arbeidsmarkt en samenleving.


Conclusies die uit de veldraadpleging naar voren kwamen waren dat een raamwerk zeker kan bijdragen aan de kwaliteit van loopbaandienstverlening. Er dient dan nog wel onderzoek gedaan te worden naar functies, doelgroepen, opbrengsten en welke voorwaarden essentieel zijn bij de ontwikkeling van een raamwerk.


Afgesproken is dat de veldraadpleging een vervolg krijgt in de vorm van een behoeftenonderzoek. Bij een volgende veldraadpleging wordt een bredere doelgroep vanuit verschillende sectoren van het onderwijs, de arbeidsmarkttoeleiding en het bedrijfsleven betrokken. 


Lees hier het complete verslag.


Via deze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het raamwerk voor LOB-professionals.

 

 
Top