Evenementen

1e Expertmeeting leven lang ontwikkelen

Datum
12 december 2017
Plaats
Den Haag
Locatie
Ministerie van OCW
Aanvang
12.00 uur
Eind
16.30 uur
Samenwerking in kwaliteitsborging van loopbaanbegeleiding - kansen van digitale loopbaandienstverlening

Deelname is alleen op persoonlijke uitnodiging.


Een van de taken van Euroguidance Nederland is om kennis over loopbaanbegeleiding/leven lang ontwikkelen vanuit Europa naar Nederland te brengen en good practices uit Nederland door te geven aan landen binnen Europa. Om deze kennisverspreiding concreet te maken gaat Euroguidance Nederland expertmeetings organiseren voor een wisselende groep professionals en beleidsmakers.
 
Het nieuwe kabinet heeft het versterken van levenlang ontwikkelen als een van de speerpunten opgenomen in het regeerakkoord. Met de expertmeeting wil Euroguidance bijdragen aan de beleidsontwikkeling en dialoog over en een nieuwe inrichting van leven lang ontwikkelen; welke coördinatie en ondersteuning van loopbanen van burgers daarbij wenselijk is en professionalisering van de loopbaandienstverlening.
 
Doel expertmeeting
Met de expertmeeting willen we met interactie en discussie ideeën ophalen over de wijze waarop het leven lang ontwikkelen vormgegeven en ondersteund kan worden vanuit de loopbaanthema’s als (digitale) loopbaandienstverlening, professionalisering en kwaliteitsborging:

  • hoe organiseer je dat en hoe kun je daarin samenwerken?
  • Wat zijn goede Europese voorbeelden en hoe kunnen deze gebruikt worden voor het vormgeven van Nederlands beleid en uitvoering in brede zin?
  • Welke (vervolg)stappen zijn dan nodig?


Na afloop zal een document met bevindingen en benodigde vervolgstappen worden opgesteld, die past in de plannen voor een leven lang ontwikkelen.


Programma
De voertaal tijdens de meeting is Engels. Download hier het programma.

Europese experts
Twee Europese topexperts op het gebied van loopbaanbegeleiding zullen hun inzichten delen en feedback geven. Download hier de biografie van de experts.
 

 
Top