Evenementen

Expertmeeting | loopbaandienstverlening voor (jong)volwassenen!

Datum
05 juni 2019
Plaats
Locatie
Aanvang
Eind
Deelname is alleen op uitnodiging

Euroguidance Nederland ziet het als haar taak om het veld in Nederland en in andere Europese landen te voorzien van informatie over zowel actueel beleid, professionaliseringsmogelijkheden als over de concrete inrichting van loopbaanbegeleiding in het kader van leven lang ontwikkelen – op nationaal en regionaal niveau.
Het thema is relevant en actueel in Nederland omdat in kader van Leven Lang Ontwikkeling (LLO) nagedacht wordt over wenselijke ondersteuning van burgers in hun loopbaanontwikkeling.

Programma

Centraal tijdens deze expertmeeting staan de bevindingen uit andere Europese landen rondom de (regionale) loopbaanbegeleiding voor een breed publiek (studenten, werkenden en niet-werkenden) en het aanbod aan diensten van f2f tot e-guidance. Hoe is visie in beleid en uitvoering vormgegeven, wat werkt wel en wat werkt niet en wat zijn daarin de dilemma’s, en wat zijn wellicht nog hiaten/blinde vlekken. Met daarbij de vraag: als we dit weten vanuit de Europese landen, wat kunnen we dan doen? Wat zijn dan bijvoorbeeld de condities voor loopbaanondersteuning in een nationale, digitale scholingsportal en samenhang met andere loopbaanservices nationaal/regionaal.

Met de deelnemers worden tijdens de expertmeeting deze kansen en knelpunten besproken om tot kansrijke inzichten te komen.

Uitkomsten

De uitkomsten van deze expertmeeting zullen later op deze pagina worden gedeeld.

 

 
Top