Onderzoeken

Onderwijsmonitor 2015

05 juni 2015
Ontwikkelingen van het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in beeld.

Vanaf 2015 wordt door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ocw) extra geld beschikbaar gesteld voor het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het extra geld is onder meer bedoeld voor de verbetering van de kwaliteit van leraren. De Tweede Kamer heeft aangegeven dat zij de komende jaren geïnformeerd wil worden over de besteding van deze extra middelen en de realisatie van de hiermee beoogde doelen.

Dashboard voor inzage realisatie onderwijsdoelen
Vanwege de bekostigingssystematiek en de verantwoordingssystematiek in het onderwijs is het niet mogelijk om een directe koppeling te maken tussen de (extra) middelen en de realisatie van de beoogde doelen.


De Algemene Rekenkamer heeft daarom, op verzoek van de Tweede Kamer, een dashboard ontwikkeld dat past bij de bekostigingssystematiek en waarmee de realisatie van de doelen die beoogd zijn met de (extra) middelen gevolgd kan worden.


Onderwijsmonitor 2015


 
Top