Onderzoeken

Rapportage: uitvoering en effectiviteit van vsv

27 augustus 2015
Wat vinden gediplomeerde schoolverlaters van hun opleiding en wat gaan ze na hun opleiding doen? Hoe is de aansluiting met het vervolgonderwijs? Als ze naar de arbeidsmarkt gaan, hoe snel krijgen ze dan werk? En sluit dat werk dan ook aan op de gevolgde opleiding?

Beleidsontwikkelingen
Uit deze rapportage naar uitvoering en effectiviteit van het voortijdig schoolverlaten (vsv)-beleid in 2014, blijkt dat de meeste beleidsontwikkelingen nog geen invloed hebben gehad op het aantal vsv-ers, omdat ze of nog niet, of pas in schooljaar 2014-2015 zijn ingevoerd.

 

De regio’s verwachten nog effecten van enkele beleidsmaatregelen die net zijn ingevoerd of op komst zijn. De drie meest genoemde relevante ontwikkelingen zijn passend onderwijs, taal en rekenen en de entreeopleiding.


Kwetsbare doelgroepen
Wel krijgen mbo-instellingen al vaker te maken met aanmeldingen van kwetsbare jongeren, als gevolg van de vernieuwde Wet werk en bijstand (WWB), waarbij gemeenten onderwijs voor jongeren tot 27 jaar als voorliggende voorziening zien.


Bron: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University

 
Top