Onderzoeken

ict in de loopbaandienstverlening

15 november 2016
De toegevoegde waarde van Europese ontwikkelingen voor Nederland.

Dit artikel is een verkenning van ervaringen met ict en loopbaandienstverlening in andere Europese landen en wat dit voor Nederland van toegevoegde waarde kan zijn.


Hoe zou ict binnen loopbaandienstverlening in Nederland eruit kunnen zien? Deels gaat het om het aanbieden van begeleiding op afstand (e-guidance).


In dit artikel wordt gefocust op het ontwikkelen van instrumenten en tools, en hoe deze in loopbaanbeleid tot stand zijn gekomen. 

 
Top