Onderzoeken

ROA: Studiekeuze en arbeidsmarkt

21 november 2016
Overzicht literatuur rol arbeidsmarktinformatie bij studiekeuzebegeleiding

Dit rapport biedt een overzicht van de literatuur die ingaat op de rol die arbeidsmarktinformatie speelt in de studiekeuze van jongeren. De focus in deze ROA-literatuurstudie ligt op literatuur over studiekeuze in het mbo, hbo en wo (of internationale equivalenten hiervan). Het gaat hier dus niet om ‘studiekeuze’ in eerdere fasen tijdens de onderwijsloopbaan (primair of voortgezet onderwijs), noch om de ‘beroepskeuzefase’.


Een belangrijke constatering is dat we betrekkelijk weinig weten over het feitelijk gebruik van arbeidsmarktinformatie bij de studiekeuze en over de vraag in welke mate het geven van informatie over arbeidsmarktperspectieven leidt tot gedragsveranderingen en daarmee tot een betere allocatie van arbeid.


Bron: ROA University of Maastricht
 

 
Top