Nieuws

Toepassing Euroguidance loopbaanmat in Tanzania

16 januari 2017
De loopbaanmat Euroguidance Nederland is verder doorontwikkeld voor begeleiding van jongeren naar beroepsopleiding en zelfstandig ondernemerschap.

Wil Bom, voorheen werkzaam bij CINOP, is aansluitend aan haar eigen loopbaan, via VSO als deskundige uitgezonden om haar kennis en ervaring te delen in Tanzania.  VSO werkt aan een duurzame bestrijding van armoede in Afrika en Azië.


Op Zanzibar geeft Wil trainingen om het beroepsonderwijs praktijkgerichter te maken, beter af te stemmen op de behoeften van arbeidsmarkt en om meer aandacht te besteden aan de loopbaanontwikkeling van studenten. Hierdoor vinden jongeren betere aansluiting op de arbeidsmarkt. Wil: “Heerlijk om zo aan het eind van mijn eigen loopbaan al mijn ervaringen te kunnen delen.""We hebben een toolkit ontwikkeld om de mensen te kunnen laten oefenen. De toolkit hebben we inmiddels gelanceerd tijdens een bijeenkomst met ruim 40 stakeholders van de overheid, VTA en Nacte, docenten en management van zeven beroepsonderwijsinstellingen, en HRM-professionals vanuit bedrijven.


De volgende stappen zijn het implementeren van deze toolkit in twee soorten trainingen:

  1. een train-the-trainers over het toepassen van Competence Based Education and Training (CBET) voor docenten, die vorig jaar de training hebben gevolgd en een introductietraining voor een nieuwe groep docenten in het beroepsonderwijs;
  2. trainingen voor loopbaanbegeleiders in onderwijs, bedrijfsleven en het ministerie van Labour om de meer dan 130 oefeningen in de toolkit Career development  rond de zes loopbaancompetenties te leren gebruiken voor hun begeleiding van leerlingen en werkzoekenden."

 

 

 Lees meer over de loopbaanmat van Euroguidance Nederland.


 
Top