Nieuws

Een leven lang leren voor een blijvend toegevoegde waarde op de arbeidsmarkt

06 februari 2017
Dat bepleitte Prof. Dr. Nick van Dam tijdens zijn oratie Learn Or Lose op 25 november 2016.

Van Dam accepteerde het ambt van hoogleraar Corporate Learning and Development aan de Nyenrode Business Universiteit.


'Op dit moment geeft bijna tweederde van de Nederlandse werknemers aan niets tot heel weinig te leren tijdens hun werk. De ontwikkeling van medewerkers moet meer gericht zijn op het functioneren van de toekomst. Bedrijven moeten meer investeren in arbeid om er zo voor te zorgen dat innovaties mogelijk blijven.'


‘Mensen moeten een leven lang leren om ervoor te zorgen dat ze nu én in de toekomst van waarde zijn op de arbeidsmarkt’, bepleit Van Dam. ‘Werknemers zijn bijvoorbeeld onvoldoende voorbereid op de digitale transformatie’, vervolgt hij. ‘De ontwikkeling is gericht op het functioneren onder huidige omstandigheden en niet op die van de toekomst. Dat raakt niet alleen de medewerkers in kwestie, maar alle werknemers. Voornamelijk mensen met een lage opleiding en ouderen.’


Van Dam legt de verantwoordelijkheid voor een lerende organisatie niet alleen bij de bedrijven zelf neer, maar pleit ook voor een meer actieve rol van de overheid. ‘De regering kan bijvoorbeeld belastingvoordelen voor lerende bedrijven stimuleren om te laten zien hoe serieus ze dit nemen. Ook moeten verschillende O&O-fondsen worden ingezet om mensen voor te bereiden op toekomstige beroepen in verschillende sectoren.’Bron: Neyenrode University


 
Top