Nieuws

Mid-term evaluatie Erasmus+ Nederland

09 februari 2017
2016 en 2017 staan in het teken van de mid-term evaluatie.

De Europese Commissie laat door een onafhankelijk adviesbureau de externe evaluatie uitvoeren. In deze evaluatie worden ook de voorlopers van Erasmus+ meegenomen (Leven Lang Leren Programma en Erasmus Mundus).

De lidstaten moeten daarnaast een eigen evaluatie uitvoeren over de impact van Erasmus+ in eigen land. Deze resultaten worden middels een country report bij de Commissie aangeleverd. De verantwoordelijkheid ligt hiervoor bij de nationale overheden. In Nederland zijn dit de ministeries OCW en VWS. Zij hebben deze opdracht uitgezet bij het bureau Ecorys. Ecorys heeft het rapport op 10 februari jl. opgeleverd.


Minister Bussemaker (OCW) heeft deze tussentijdse evaluatie op 24 februari jl. aangeboden aan de Tweede Kamer.

Focus van de evaluatie ligt op gerealiseerde doelstellingen, de toegevoegde waarde van het programma, vereenvoudiging van het programma, kosten effectiviteit, interne en externe coherentie en de relevantie van de doelen Erasmus+, t.w.:

  • verbeteren van de vaardigheden van de Europese burgers;
  • internationalisering van onderwijsinstellingen;
  • bewustwording van de burger voor een leven lang leren.


Publieke consultatie

Met deze publieke consultatie wil de Europese Commissie input verzamelen van een breed publiek aan belanghebbenden over het functioneren van Erasmus+. De Commissie is vooral geïnteresseerd in de ervaringen van iedereen die nog niet eerder betrokken is geweest bij de evaluatie. Deelname aan deze consultatie is mogelijk tot 31 mei 2017.


Europees Parlement
In het rapport van het EP wordt teruggeblikt op de implementatie van het programma. Het EP heeft de startfase grotendeels als positief beoordeeld. In het rapport zijn ook bevindingen en aanbevelingen opgenomen om het succes van het programma voort te zetten. Zoals vereenvoudiging van de administratieve lasten, betere IT-tools, een meer gebruiksvriendelijke programmagids en meer. Lees ook het Position paper Neth-ER die sterk overeenkomt met de aanbevelingen van het EP.


Opvolger Erasmus+
Naar verwachting komt de Europese Commissie in 2018 met een voorstel. Onderhandelingen met de Raad en het Europees Parlement zullen in 2019 plaatsvinden. In 2021 moet het nieuwe programma van start gaan.

 

Bron: Neth-ER


 
Top