Nieuws

BeQU kwaliteitsstandaard en competentieprofiel voor loopbaanbegeleiding

14 februari 2017

Het Duitse Nationale Guidance Forum in Onderwijs, Loopbaan en Werkgelegenheid (nfb) heeft vijf jaar geleden samen met het “Institute for Educational Science at the Heidelberg University (IBW)” een “Open proces van coördinatie voor kwaliteitsontwikkeling in loopbaanbegeleiding” in gang gezet. Zij hebben experts uitgenodigd vanuit diverse loopbaanvelden en tevens stakeholders en beleidsmakers betrokken in het proces om een gezamenlijk beeld te vormen over kwaliteit en loopbaanbegeleiding en overeenstemming over standaarden.  


In dit proces zijn 19 kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Voorts is een competentieprofiel voor loopbaanprofessionals tot stand gekomen en een kwaliteitsraamwerk voor aanbieders van loopbaandienstverleners. Het geheel is getest en uitgeprobeerd in 50 loopbaanorganisaties.


Kwaliteitsstandaarden

In de structuur zijn zes kwaliteitsstandaarden te onderscheiden. Standaarden betreffende:

  • transversale principes en waarden;
  • het proces van loopbaanbegeleiding en counseling;
  • de competenties van loopbaanprofessionals;
  • de organisatie van het aanbod van begeleiding;
  • maatschappelijke context en doelen.

Elke kwaliteitsstandaard is beschreven in drie niveaus: kort, gedetailleerd, uitleg en voorbeelden. Het competentieprofiel onderscheidt drie groepen van competenties:

  1. proces-gerelateerde competenties;
  2. organisatie-gerelateerde competenties;
  3. maatschappij-gerelateerde competenties.

Transversale (overkoepelende) competenties zijn eveneens beschreven.


Raamwerk voor kwaliteitsontwikkeling

Het gehele raamwerk voor kwaliteitsontwikkeling ziet er schematisch als volgt uit:


Een van de uitgangspunten is dat loopbaanbegeleiding geen geïsoleerd proces is tussen cliënt en loopbaanbegeleider, maar is ingebed in een bredere organisatorische en maatschappelijke context. Wanneer het gaat over kwaliteit zullen alle actoren, die betrokken zijn loopbaanbegeleiding, meegenomen moeten worden: professionals, cliënten, aanbieders, de maatschappij als geheel inclusief beleidsmakers, wetgeving enzovoort.


Bij de totstandkoming van het raamwerk zijn internationale ontwikkelingen – bijvoorbeeld vanuit de ELGPN en het Nice netwerk- meegenomen.


Download nieuwsbericht 
      

 
Top