Nieuws

Opnieuw daling voortijdig schoolverlaters

04 april 2017
Positieve resultaten

Het aantal jongeren in het voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) dat vorig jaar zonder startkwalificatie de schoolbanken verliet, is opnieuw gedaald, naar 22.948. 


Dat zijn er ruim 1400 minder dan vorig jaar. Enkele jaren geleden vielen er nog meer dan 70.000 jongeren uit.  


Aanpak aangescherpt

De positieve resultaten zijn voor Bussemaker geen reden om achterover te leunen. ‘Iedere jongere die de school verlaat zonder diploma is er een te veel, zeker als ze dat wel kunnen halen. Daarom wordt nog minstens vier jaar met de aanpak doorgegaan met een nieuwe, scherpere doelstelling van maximaal 20.000 voortijdig schoolverlaters per jaar in 2021,’ aldus minister Bussemaker.


Regionale plannen

In alle regio’s hebben de scholen en gemeenten samen een nieuw regionaal plan opgesteld om schooluitval te voorkomen, jongeren in een kwetsbare positie beter te begeleiden en om jongeren die langer geleden uitgevallen zijn, alsnog naar een opleiding of werk te begeleiden.Tegelijkertijd zijn er ook jongeren voor wie een startkwalificatie (tijdelijk) niet haalbaar lijkt. Bijvoorbeeld door een complexe thuissituatie, ziekte of beperking. Voor hen heeft een goede voorbereiding op de overstap naar de arbeidsmarkt prioriteit. Met de kans om op een later tijdstip alsnog een startkwalificatie te halen.


Website Voortijdig schoolverlaten

21 februari 2017 is deze website gelanceerd. Het vervangt de website Aanvalopschooluitval.nl.


Website Onderwijs in Cijfers

Het cijferportaal over voortijdig schooluitval.


 
Top