Nieuws

Europese Commissie dik tevreden over activiteiten Euroguidance Nederland

21 juni 2017
De Europese Commissie evalueert jaarlijks de activiteiten van Euroguidance Nederland. Uit deze evaluatie blijkt dat de activiteiten in 2016 een aanzienlijk effect hebben gehad op het Europese en nationale beleid.

Euroguidance Nederland is voor haar activiteiten beoordeeld met het rapportcijfer 9. Het Euroguidance team is zeer trots op de behaalde tastbare en waardevolle resultaten en wil deze dan ook graag met jullie delen.


Als Euroguidance Nederland streven we naar betere aansluiting van onderwijs naar arbeidsmarkt. Dit doen we met verschillende activiteiten die de kwaliteit van loopbaandienstverlening in onderwijs en arbeidsmarkt in Nederland en Europa versterken. Euroguidance Nederland werkt in opdracht van het ministerie van OCW en de Europese Commissie.


In de beoordeling van de Europese Commissie zijn de volgende sterke punten benoemd:


1. Conferentie met hoge kwaliteit en relevante thema's en inhoud

De 6e Europese conferentie Lifelong Guidance policy over regionale sectoroverstijgende samenwerking met internationale beleidsmakers en stakeholders uit 27 Europese landen is zeer succesvol geëvalueerd. De uitkomsten van deze conferentie zijn zeer relevant voor de nationale en Europese beleidsvorming op professionalisering van loopbaanbegeleiding. Dit heeft betrekking op zowel de onderwijs-, beroeps- als de arbeidsmarktsector.

 

2. Relevant onderzoek 

De onderzoeken en bijeenkomsten in het kader van professionalisering van loopbaanprofessionals, gericht op benodigde competenties in onderwijs en arbeidsmarkt zijn eveneens als sterk benoemd. Er is gewerkt aan een visie en draagvlak voor een raamwerk voor loopbaanprofessionals. Dit raamwerk zal eind 2017 worden gerealiseerd.

 

3. Vertalingen van uitkomsten in beleidsaanbevelingen en –beleid

De resultaten van de activiteiten zijn vertaald in beleidsaanbevelingen en hebben impact op het onderwijsbeleid voor toekomstige loopbaanprofessionals in Nederland en andere Europese landen.


4. Uitstekende digitale communicatiestrategie

Een effectieve digitale communicatie- en verspreidingsstrategie met een gebruiksvriendelijke website en het inzetten van sociale media. De informatie op de website is gekoppeld aan belangrijke loopbaan(begeleidings)thema’s gericht op professionals, beleidsmakers en stakeholders. Door de tweetaligheid is de site ook geschikt voor andere EU-landen.

 

5. Delen van goede praktijkvoorbeelden

Ten slotte is de intensieve nationale samenwerking en synergie met het Nationaal Agentschap Erasmus+, NCP NLQF, Europass, NSS EPALE, Leerwerkloketten als zeer positief benoemd. Op Europees niveau is bovendien nauw samengewerkt met de Europese Euroguidance centra, Cedefop, stakeholders uit het voormalige ELGPN-netwerk en de Euroguidance Working Group "Strategy and Quality”.


2017

Ook dit jaar werkt Euroguidance Nederland met verschillende activiteiten naar meer impact op loopbaan(begeleiding) in Nederland en Europa. Meer weten? Houd dan onze website in de gaten of volg Euroguidance Nederland op Twitter, LinkedIn of Facebook en meld je aan voor de Euroguidance Nieuwsbrief.

 
Top