Nieuws

Onderwijssystemen toegelicht en schematisch

22 juni 2017
Het Nederlands onderwijssysteem in het Nederlands, Engels, Arabisch, Farsi of Frans | Europese onderwijssystemen

In Nederland geldt een volledige leerplicht vanaf de 5-jarige leeftijd. Leerlingen zijn van 5 tot 16 jaar verplicht om volledig dagonderwijs te volgen. Wanneer de jongeren na hun 16e jaar nog geen startkwalificatie hebben, moeten ze tot hun 18e jaar onderwijs volgen en bij een onderwijsinstelling ingeschreven staan. 1. basisonderwijs
 2. voortgezet onderwijs
  1. algemeen voortgezet onderwijs (havo/vwo)
  2. voorbereidend middelbaar beroepsondewrijs (vmbo)
 3. secundair of middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
 4. hoger onderwijs (ho)
  1. associate degree
  2. hoger beroepsonderwijs (hbo)
  3. wetenschappelijk onderwijs (wo)
 5. volwasseneneducatie


Het Nederlands kwalificatieraamwerk (NLQF) beschrijft de kennis en vaardigheden van het primair tot wetenschappelijk onderwijs in acht niveaus. Door koppeling van het NLQF aan het Europees kwalificatieraamwerk (EQF) is het mogelijk om de diverse niveaus van kwalificaties van verschillende landen met elkaar te vergelijken.


Schematische weergave van het Nederlands onderwijssysteem in de verschillende talen

Nederlands, Engels, Arabisch, Farsi of Frans.

(bron: idw)


Onderwijssystemen Europese landen

Meer weten over de onderwijssystemen in de Europese landen? Klik dan hier.


 

 
Top