Nieuws

Schijf van vijf: onderbouwing adviezen voor leven lang leren

04 juli 2017
LWL: vijf speerpunten met aanbevelingen

Dit voorjaar zijn vier rapporten verschenen van respectievelijk de SER, de commissie SAP, van NRTO/OVAL/CEDRIS/ABU en van de OECD, met aanbevelingen om Leven Lang Leren verder te versterken.


De snelle veranderingen op de arbeidsmarkt maken het meer dan ooit noodzakelijk dat mensen blijven leren om inzetbaar te blijven. De richting van de adviezen is dezelfde:

  • het gaat om faciliteren van blijvende ontwikkeling;
  • om valideren van informeel leren;
  • het belang van soft skill;
  • en om verdeling van de verantwoordelijkheden tussen privaat en publiek.

 


Schijf van vijf

De trends in de aanbevelingen kun je weergeven in een ‘Schijf van Vijf’ met de speerpunten voor de komende tijd.

  1. flexibele scholing en opleiden op maat;
  2. bevorderen van een leercultuur;
  3. mogelijkheid van een periodieke loopbaanscan voor iedereen;
  4. fysieke adviespunten waar mensen met loopbaanvragen terecht kunnen;
  5. individuele ontwikkelbudgetten.


De komende tijd zal vanuit het Programma Leren en Werken verder worden nagedacht over hoe zij als Leerwerkloketten naast wat ze al doen, nog beter kunnen inspelen op deze vijf speerpunten.Bron: nieuwsbrief INFO Leerwerkloketten

 
Top