Nieuws

Expertisepunt LOB VO-MBO van start

27 juli 2017
Ondersteuning scholen bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Het Expertisepunt is op 1 juli jl. van start gegaan. Het Expertisepunt gaat sectoroverstijgend opereren. De activiteiten zijn gericht op verdere verbetering van loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) van leerlingen en studenten in het vo (vmbo, havo, vwo) en het mbo én op de overgang tussen vmbo en mbo.


De dienstverlening is gericht op de drie actielijnen die zijn genoemd in de Kamerbrief van 28 september 2016.

  • deskundige loopbaanoriëntatie en –begeleiding;
  • betere samenwerking bij de onderwijsovergangen;
  • betere informatie over het beroepenveld en vervolgonderwijs.


Stimuleringsproject LOB in het mbo (2011-2016)

Van 2011 tot 2016 werd met het Stimuleringsproject LOB gewerkt aan de verbetering van LOB. Scholen hebben vijf jaar lang gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van LOB in het mbo. Scholen stelden een visie en beleid op en gingen aan de slag met de professionalisering van het onderwijspersoneel. Het project heeft concrete inzichten en instrumenten opgeleverd waarmee scholen LOB kunnen vormgeven.


Servicepunt Loopbaanoriëntatie (2016)

De opbrengsten en ervaringen van stimuleringsprojecten zijn begin 2016 ondergebracht in het Servicepunt Loopbaanoriëntatie,  het loket waar scholen met vragen over LOB terecht konden. Bron: MBOtoday
 

 
Top