Nieuws

Activiteiten Euroguidance Nederland in kamerbrief OCW

22 december 2017
Kamerbrief Loopbaanoriëntatie en -begeleiding, 30 november 2017

In deze brief aan de Tweede Kamer geven de ministers Van Engelshoven en Slob (OCW) aan welke stappen het afgelopen jaar zijn gezet om loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het onderwijs te verbeteren. Hierbij wordt ook verwezen naar die activiteiten die Euroguidance Nederland in dit kader in opdracht van het ministerie heeft gedaan.


Euroguidance in opdracht van het ministerie van OCW het afgelopen jaar gewerkt aan een raamwerk voor loopbaanbegeleiders. In het raamwerk staat beschreven wat LOB-begeleiders in verschillende lagen van de scholen idealiter zouden moeten kennen en kunnen. Het raamwerk is een servicedocument aan scholen, dat hen helpt invulling te geven aan de ambities in het vo en mbo ten aanzien van deskundige loopbaanbegeleiding.


Kamerbrief: Loopbaanoriëntatie en -begeleiding, 30 november 2017. 


Lees hier meer over het raamwerk voor loopbaanbegeleiders. Een servicedocument voor loopbaanprofessionals met handvaten voor vormgeving en uitvoering van LOB-beleid binnen scholen.Euroguidance Nederland

  • Lees meer over de rol die Euroguidance Nederland vervult, zowel in nationaal als in Europees perspectief en wat Euroguidance Nederland voor u kan betekenen.
  • Lees meer over de deelprojecten die Euroguidance Nederland uitvoert.
  • Lees meer over de webtool Professionalisering van loopbaanbegeleiding in het mbo of bekijk de flyer over de opzet, werking en doel van deze tool.


 
Top