Nieuws

Publieke consultatie wederzijdse erkenning van onderwijskwalificaties en diploma’s

06 februari 2018
Geef uw mening over het bevorderen van wederzijdse erkenning van kwalificaties, diploma’s en studieperiodes in het buitenland.
Deadline 19 februari 2018

In de mededeling Strengthening European Identity through Education and Culture stelt de Europese Commissie een Europese onderwijsruimte voor, waarin mensen zich vrij kunnen bewegen voor studie en het uitvoeren van onderzoek. Een van de acties is het bevorderen van de wederzijdse erkenning van kwalificaties. Deze actie werd door de Europese regeringsleiders tijdens de Europese Raad in december gesteund. De Commissie is van mening dat het in het belang van de lidstaten is om beter samen te werken op het gebied van onderwijs en cultuur. Dit voor een optimale benutting van onderwijs voor het creëren van banen, Europees burgerschap, economische groei en sociale gelijkheid.

Met het erkennen van kwalificaties en diploma’s kan mobiliteit in alle lagen van het onderwijs verder worden verbeterd. In de mededeling lanceerde de Commissie ook meerdere plannen om mobiliteit en uitwisseling van studenten te bevorderen. Zij streeft daarbij naar een verdubbeling van het aantal deelnemers in 2025.

De Europese Commissie nodigt belanghebbenden uit de vragenlijst in te vullen. Input is van groot belang voor de uitwerking van het voorstel tot een Raadsaanbeveling.

Ook uw mening telt! Vul hier de vragenlijst in.


 
Top