Nieuws

Onderwijsraad brengt advies uit over loopbanen van leraren

27 februari 2018
Lerarentekort primair onderwijs breidt uit naar voortgezet onderwijs en mbo.

De Onderwijsraad is benaderd om advies uit te brengen over hoe de structuur in opleiding en werk het lerarentekort kan terugdringen.


Hoe kunnen opleidingsstructuur en arbeidsstructuur bijdragen aan de gewenste kwantiteit en kwaliteit van leraren?
Hierbij ziet de Onderwijsraad een aantal knelpunten, zoals de status en imago van leraren, de loopbaanmogelijkheden en de werkdruk. Ook lijkt het systeem van bekwaamheidseisen, niveau-indelingen, bevoegdheden, functiestructuren en beloningsstructuren zowel complex als ontoereikend.
 
Het advies betreft leraren in de volgende sectoren:
  • primair onderwijs, voortgezet onderwijs (inclusief speciaal onderwijs) en middelbaar beroepsonderwijs. Ten behoeve van het verruimen van intersectorale loopbaanperspectieven worden ook de vroeg- en voorschoolse educatie en het hoger onderwijs in het advies betrokken.
 
Een bijdrage hieraan kan gemaild worden naar onderwijsprofessionals@onderwijsraad.nl tot 1 mei aanstaande.
Bron: Redactie Nationale Onderwijsgids
 
 
Top