Nieuws

Herziening Europass voor betere toegankelijkheid en meer inclusie

24 maart 2018
Vernieuwde Europass moet de Europese mobiliteit stimuleren en de Europese arbeidsmarkt toegankelijker maken voor iedereen.

Op 14 maart jl. heeft het Europees Parlement ingestemd over de herziening van de Europass. De Europarlementariërs willen Europass toegankelijker maken, ook voor mensen met een beperking. Ze vragen om technische aanpassingen om dit mogelijk te maken. De vernieuwde Europass moet de mobiliteit in Europa en de Europese arbeidsmarkt toegankelijker maken voor iedereen.


De herziening van de Europass is één van de tien acties van de New Skills Agenda for Europe, een initiatief van de Europese Commissie om de skills gap en de skills mismatch in Europa aan te pakken.


In 2005 is Europass gelanceerd en is al door meer dan een miljoen mensen gebruikt. Echter vereenvoudiging is nodig om een nog grotere doelgroep te gebruiken.


Besluit herziening Europass: Decision European Parliament and of the council

Persbericht Europese Commissie, 12 april 2018: Vaardigheden en kwalificaties beter zichtbaar maken in de hele EU: Verklaring van commissaris Thyssen naar aanleiding van de vaststelling van het herziene Europass-kader.


In Nederland is de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) aangewezen als het Nationaal Europass Centrum.


Eerder is al de e-portfolio gelanceerd. Een tool voor overzicht van je vaardigheden en kwalificaties.

 
Top