Nieuws

PISA-onderzoek mondiale competenties

11 mei 2018
Hoe kunnen deze verder worden ontwikkeld?

PISA ziet de globale competentie als een multidimensionaal, levenslang leerdoel. Wereldwijd competente personen kunnen lokale, mondiale en interculturele kwesties onderzoeken, verschillende perspectieven en wereldvisies begrijpen en waarderen, succesvol en respectvol met anderen omgaan en verantwoorde actie ondernemen richting duurzaamheid en collectief welzijn.


Wat houdt de mondiale competentie in, zoals deze gemeten wordt door PISA?

  • Ten eerste verwacht PISA dat studenten kwesties van lokale, mondiale en culturele betekenis kunnen onderzoeken.
  • Ten tweede bekijkt PISA of studenten de perspectieven en wereldvisies van anderen begrijpen en waarderen.
  • Ten derde kijkt PISA naar de mate waarin studenten in staat zijn om passend en effectief over verschillende culturen te communiceren.
  • En last but not least bekijkt PISA de rol van jongeren als actieve en verantwoordelijke leden van de samenleving.


In het internationale PISA-onderzoek zal de mondiale competentie voor het eerst in 2018 worden beoordeeld.In 2015 hebben 193 landen zich verbonden tot het behalen van de 17 Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties - een gedeelde visie van de mensheid die het ontbrekende stukje van de globaliseringspuzzel oplevert.

De mate waarin die visie werkelijkheid wordt, hangt niet in het minst af van wat er in de klas van vandaag gebeurt. Het zijn opvoeders die de sleutel hebben om ervoor te zorgen dat de SDG's een echt sociaal contract met de burgers worden.

Andreas Scheicher van de OESO schreef het artikel over de mondiale competentie en hoe deze op verschillende manieren verder kan worden ontwikkeld. Het artikel is geschreven in de context van onderwijzen en leren, maar het bevat ook veel waardevolle aandachtspunten voor het werk van loopbaanbegeleiders.

 
Top