Nieuws

Webinar Loopbaanbegeleiding in Nederland én Ierland

05 juni 2018
Terugblik webinar 31 mei 2018

Euroguidance NL presenteerde tijdens het webinar het Nederlandse raamwerk voor LOB. Een overzicht van mogelijke rollen en bijbehorende deskundigheid voor alle bij LOB-betrokkenen. Het servicedocument Raamwerk LOB voor jongeren stond hierbij centraal. Het biedt handvaten voor vormgeving en uitvoering van LOB-beleid binnen de scholen.

Ierland kent een andere benadering dan Nederland. Linda Darbey, Guidance Programme Coordinator NCGE (National Centre for Guidance in Education), presenteerde de Ierse loopbaanbegeleidingsaanpak en de ontwikkelingen hierin. 

Meer informatie over de Ierse ontwikkelingen met betrekking tot het LOB raamwerk zijn te vinden op:

Aan het webinar namen zeventien Europese loopbaanprofessionals deel.


Powerpointpresentatie webinar


 
Top