Nieuws

Acties voor sterk en toegankelijk beroepsonderwijs

05 juni 2018

Met regionale afspraken om de aansluiting tussen het vmbo en mbo te verbeteren, de extra investering van 100 miljoen euro in het behoud van vmbo techniek, structureel doorlopende leerroutes vmbo en mbo en de samenvoeging van de gemengde en theoretische leerwegen in het vmbo willen minister Van Engelshoven en minister Slob het beroepsonderwijs versterken en de kansengelijkheid vergroten.


De MBO Raad en vo-raad hebben afgesproken de scholen daarbij samen te faciliteren. Deze afspraak gaat bijdragen aan een versnelling in de uitwerking van het programma Sterk Beroepsonderwijs.


Lees meer hierover op de websites van:

MBO Raad

Rijksoverheid


 

 
Top