Nieuws

Onderzoek bereik Europese netwerken, waaronder Euroguidance

05 september 2018
Doe mee!

De Europese commissie onderzoekt het bereik van verschillende Europese netwerken, waaronder die van Euroguidance. We willen je dan ook uitnodigen de volgende vragenlijst in te vullen:Euroguidance Nederland houdt zich bezig met (loopbaan)begeleiding in brede zin: in het onderwijs, de arbeidsmarkt, voor werkzoekenden, speciale doelgroepen en de samenhang hiertussen.  Samen met de andere Euroguidancecentra in Europa vormt Euroguidance Nederland een netwerk met kennis en informatie rond loopbaanbegeleiding en mobiliteit.

 

Via de Europese website https://www.euroguidance.eu/ kunt u zich bijvoorbeeld een beeld vormen van hoe loopbaanbegeleiding in andere landen is georganiseerd.

 

 
Top