Nieuws

Kosten en baten beroepsbegeleidende leerweg in het mbo

06 september 2018
voor werkgevers, studenten, mbo-instellingen en overheid
Het CPB brengt, op verzoek van het ministerie van OCW in reactie op de motie Wiersma c.s. (kamerstuk 31524, nr. 326 ), de kosten en baten in kaart van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo en zet deze af tegen de beroepsopleidende leerweg (bol). 

Op basis van literatuuronderzoek, aangevuld met een eigen analyse op basis van microdata, geeft deze notitie een beeld van de belangrijkste kosten en baten voor werkgevers, studenten, mbo-instellingen en de overheid.

Op basis van deze analyse zijn geen algemene uitspraken mogelijk over de vraag of een van de groepen belanghebbenden meer betaalt dan ontvangt, omdat de mogelijkheden tot kwantificering beperkt zijn.

Wel blijken de meeste bbl-studenten na diplomering te gaan werken bij hun leerbedrijf; werkgevers plukken dus vaak zelf de vruchten van de investeringen die zij doen door het opleiden van bbl’ers. Tegelijkertijd betalen zij ook de kosten voor begeleiding en het loon. Het arbeidsmarktperspectief van bbl-studenten kort na afstuderen is positief, ook vergeleken met bol-studenten.

Notitie van het Centraal Planbureau (CPB) over de kosten en baten van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het mbo.


Bron: CPB
 
Top