Nieuws

Europass decision | common framework for the provision of better services for skills and qualifications

11 oktober 2018
Europass Advisory Group - bijeenkomst 28 september 2018


Na een bijzonder lange onderhandelingsfase werd op 18 april 2018 de nieuwe Europass Decision (“a common framework for the provision of better services for skills and qualifications”) aangenomen door de EU. Dit besluit voorzag in de samenstelling van een expertgroep, Europass Advisory Group genaamd, ter advisering en monitoring van de implementatie van het nieuwe Europass.

De groep bestaat uit ongeveer 75 vertegenwoordigers vanuit alle lidstaten en relevante stakeholders. Een bont gezelschap, dat op 28 september voor het eerst bijeenkwam in Brussel.

De groep heeft de volgende taken:

  • Het adviseren van de Commissie over een strategische aanpak rondom implementatie, voortgang, evaluatie en toekomstige ontwikkelingen van Europass,
  • adviseren van de Commissie over de (door)ontwikkeling van het Europass online platform, inclusief Europass Supplementen en de informatiefunctie,
  • ondersteuning en uitwisseling van best practices ten behoeve van de implementatie van de Europass Decision.

De leden behoren hetzij tot autoriteiten van de lidstaten, hetzij tot andere organisaties zoals werkgeversorganisaties, vakbonden en NGO’s. De betrokken organisaties hebben verantwoordelijkheden, belangen of ervaring rondom het gebruik van digitale hulpmiddelen voor werkgelegenheid, arbeidsmarkt, onderwijs, training en beroepsbegeleiding.

Tijdens de bijeenkomst werden de eerste schetsen voor het nieuwe Europass door de Commissie ontvouwd. Fase 1 van het project zal ongeveer anderhalf jaar in beslag nemen en zal bestaan uit twee hoofdonderdelen:

  • de eerste aanzet van een e-portfolio, waarbinnen gebruikers hun gegevens en documenten veilig online kunnen opslaan, beheren en delen
  • het integreren en logischer presenteren van de informatie die zich nu nog in een heel versnipperd landschap bevindt; denk daarbij aan Europass, Euroguidance, EQF, Skills Panorama, Ploteus enzovoorts.

Het eindresultaat van fase I is vooral “voorbereidend”. Voorlopig blijven de huidige Europass documenten normaal beschikbaar. Maar in de toekomst zal Europass zich vooral richten op het aanbieden van digitale diensten, in plaats van de huidige focus op documenten. De vervolgfasen van het project komen aan de orde tijdens een volgende sessie in december.

Het Nationaal Europass Centrum Nederland ziet met grote interesse uit naar de implementatie van de plannen, die naar onze mening veelbelovend, en tegelijkertijd ook hoogst noodzakelijk zijn.

Tijdens de Europese Europass meeting, een bijeenkomst van de voorzitters van de Europese Europass Centra, op 4-5 oktober jl. kwam ook de Europass Decision aan de orde.

Meer artikelen over dit onderwerp>>


 
Top