Nieuws

Wat is de rol van het mbo in Europa? Waar liggen de uitdagingen?

16 november 2018
Cedefop briefing note | What future for vocational education and training in Europe? november 2018
Het mbo neemt vele vormen aan en is misschien de minst uniforme sector in het onderwijs. Beleidsmakers moeten rekeninghouden met de toekomstmogelijkheden van het mbo, stelt Cedefop in de briefing note.

Toekomstvisie

Cedefop onderscheid in deze notitie twee scenario's:
  • In het negatieve scenario wordt het mbo als tweede keus gezien: minder aantrekkelijk door lagere kwalificaties en de meer geavanceerde vaardigheden blijven in het domein van het hoger onderwijs.
  • In het positieve scenario wordt het mbo steeds belangrijker om in te kunnen spelen op de behoeften van een servicegerichte arbeidsmarkt: uitbreiding naar hogere niveaus en meer deelnemende volwassenen, met meer leervormen en locaties die steeds relevanter worden voor deelnemers van alle leeftijden. Doordat persoonlijke ontwikkeling steeds belangrijker wordt, verwacht Cedefop dat het mbo populaider wordt en meer sociale waarde krijgt.


De onderzoeksresultaten van het Cedefop onderzoek (1995-2015) laten zien hoe deze scenario's in de verschillende Europese landen elkaar zowel beïnvloeden als compenseren.   

Middelbaar beroepsonderwijs in 2035

De bevindingen van een enquête onder belanghebbenden over de trends uit het verleden en het toekomstig mbo, leiden naar drie scenario's. Deze zijn niet bedoeld om de toekomst te voorspellen, maar illustreren hoe beleidskeuzen invloed kunnen hebben op de structuur, inhoud en resultaten van beroepsonderwijs en -opleiding op verschillende manieren:
  1. het opleiden van mbo'ers voor algemene vaardigheden (meer pluralistisch waarbij de grens tussen het mbo en het algemeen onderwijs vervaagt);
  2. het opleiden voor de specifieke beroepen (traditioneel);
  3. het opleiden van mbo'ers voor korte en middellange behoeftes op de arbeidsmarkt.  
Deze scenario's zullen waarschijnlijk naast elkaar bestaan en elkaar zeker beïnvloeden, aldus de onderzoeksrespondenten.
 
Top