Websites

 •  

  Aanval op schooluitval

  Informatie over de aanpak en ontwikkelingen van voortijdig schoolverlaten (VSV).

 •  

  Agenda for new skills and jobs

  Initiatief van de EC om haar werkgelegenheidsdoelstelling te bereiken voor 2020: 75% van de beroepsbevolking (20-64 jaar) aan het werk.

 •  

  Careers Scotland

  Voorbeelden loopbaanbegeleidingssystemen in Schotland.

 •  

  Cedefop

  ORGANISATIE

  Analyseert en verstrekt informatie over stelsels van beroepsonderwijs en beroepsopleiding en over beleidsmaatregelen, onderzoek en praktijken in de EU.

 •  

  DeDecaan.net

  Studiekeuzenetwerk, online lesmethoden, testen voor het in beeld brengen van interesses en kwaliteiten van de leerlingen.

 •  

  ELGPN

  European Lifelong Guidance Policy Network

 •  

  Erasmus+

  Het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport.

 •  

  ESCO

  European skills, competences, qualifications and occupations

 •  

  EURES EU jobs network - wonen en werken in de EU

  Het Europees portaal voor beroepsmobiliteit met toegang tot 26 landen.

 •  

  Eurodesk - go Europe

  ORGANISATIE

  Europese mogelijkheden voor jongeren.

Top