document

Doel

Eén van de hoofdactiviteiten van Euroguidance Nederland is samenwerking in beleid en innovatie met betrekking tot Leven Lang Leren. Het Euroguidanceprogramma (en ook Europass) valt onder deze hoofdactiviteit.

Doel van Euroguidance is

  • het promoten van de Europese dimensie in loopbaanactiviteiten.
  • kwalitatief goede informatie verstrekken met als doel binnen de EU transnationale mobiliteit in onderwijs en training te bevorderen.

Alle activiteiten van Euroguidance Nederland sluiten aan bij deze doelen. Samen met de andere Euroguidancecentra in Europa vormt Euroguidance Nederland een netwerk met kennis en informatie rond loopbaanbegeleiding en mobiliteit.

Euroguidance Nederland houdt zich bezig met (loopbaan)begeleiding in brede zin: in het onderwijs, de arbeidsmarkt, voor werkzoekenden, speciale doelgroepen en de samenhang hiertussen.

De doelgroep van Euroguidance zijn loopbaanbegeleiders in al deze gebieden, professionals, managers of beleidsmakers die zich op de een of andere manier met loopbaanbegeleiding bezighouden.

 
Top