Instrumenten

ePortfolio

Een instrument waarmee kan worden bijgehouden over welke talenten, ervaringscertificaten en diploma's een lerende/werkende beschikt.

Het gebruik van ePortfolio's biedt de mogelijkheid om producten (werkstukken, video's etc.), reflectie, feedback en vastgelegde sturing van leeractiviteiten op te slaan.


De Stichting ePortfolio Support (StePS) ziet het belang van een ePortfolio en beoogt coördinatie en versnelling aan te brengen bij de invoering van een elektronisch portfolio voor eenieder die deelneemt aan het onderwijs en de arbeidsmarkt.

 
Top