Instrumenten

ACT Toolkit voor LOB

Een toolkit met innovatieve tools voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding.

De toolkit is ontwikkeld door Albert de Folter en Tom Luken. Zij wonnen in 2013 met hun voorstel de Noloc prijsvraag 'Verken de Grenzen'. Daarmee kwam hun project in aanmerking voor financiële ondersteuning door de Nederlandse Vereniging voor Psychotechniek. Ook een aantal andere partijen steunden het project met raad en daad.


 
Een belangrijke inspiratiebron voor de toolkit is ACT: de Acceptatie en Commitment Therapie. Deze benadering helpt bij het maken van gefundeerde keuzen en bevordert psychische gezondheid en flexibiliteit. Een andere inspiratiebron is de theorie van Gati en Osipow over moeilijkheden bij het kiezen van opleiding en beroep. Hierop is de CDDQ gebaseerd, een gevalideerd meetinstrument dat bij elke leerling inzicht biedt in de vraag hoe hij of zij in het keuzeproces staat en wat belangrijke aandachtspunten zijn.
 
De toolkit ´ACT in LOB´ bestaat uit 24 instrumenten die op verschillende manieren ingezet kunnen worden om het studiekeuzeproces van leerlingen en studenten te ondersteunen. De tools bieden geruststelling en ondersteuning bij de studiekeuze en hebben tot doel bij te dragen aan flexibiliteit en richting voor de verdere ontwikkeling van de loopbaan. Zij bestaan uit een gedeelte voor de leerling of student en een gedeelte voor de begeleider (decaan of mentor in de tweede fase van havo en vwo en andere keuzebegeleiders bij de overgang naar het hoger onderwijs).


De tools kunnen kosteloos gedownload worden. De CDDQ kan kosteloos worden uitgeprobeerd).

 

Website act-in-lob.eu
 
 
Top