Instrumenten

CH-Q

Een methode voor individuele loopbaan­ontwikkeling in kleine groepen en is breed toepasbaar, zowel binnen competentiegericht onderwijs, bij EVC als in het bedrijfs­leven.

CH-Q kent een getrapt systeem van certificering. Iedereen start met niveau 1 waarin de eigen bewustwording centraal staat: wie ben ik? Waar liggen mijn kracht en mijn passie? Hoe kan ik dat omzetten in daden? De training geeft een impuls aan zelfmanagement van competenties en loopbaansturing.

De CH-Q methode kent een eenduidig instrumentarium, zoals een portfolio, een actieplan en diverse prikkelende interactieve opdrachten.

Euroguidance heeft diverse CH-Q trainingen uitgevoerd, in het kader van het project 'loopbaan en leercultuur in het MKB', maar vooral in het buitenland verzorgt Euroguidance Nederland CH-Q trainingen.

Trainingen in Litouwen Griekenland, Tsjechië en Estland hebben duidelijk gemaakt dat CH-Q niet alleen in Nederland maar ook in andere landen in een behoefte voorziet.


CH-Q Methode


CH-Q MODEL Ethical starting points for training and advise - part  1 (2012)
CH-Q MODEL general offer and formulation of the objective - part 2 (2012)
CH-Q MODEL guidelines for training and advise - part 3 (2012)


Meer informatie: 
 
Top