Instrumenten

Career compass | loopbaanmat

Een praktisch instrument voor de loopbaanbegeleider voor toepassing in het onderwijs of bedrijfsleven.

Essentiële loopbaanvragen worden hierin herleid naar loopbaancompetenties, een theoretische achtergrond van de ontwikkeling van de vijf loopbaancompetenties en een korte beschrijving van de toepasbaarheid ervan.


Tevens zijn ondermeer een blauwdruk voor een loopbaangesprek, vragen die een loopbaanbegeleider per loopbaancompetentie kan stellen en een vragenlijst die een indicatie geeft over de stand van zaken van loopbaancompetenties van de persoon in kwestie opgenomen. Al met al: een handige toolkit voor managers of loopbaanbegeleiders.
 
 
Een mat waar op de verschillende loopbaancompetenties daadwerkelijk stappen gezet kunnen worden. Een handig instrument om uw loopbaanbegeleiding kracht bij te zetten.
 
Ervaring gebruiker loopbaanmat:
I have been using it for three months and I can say it is a powerful tool for me and my company.
I've been using it on the employee's between 20 and 40 years old and it helps them to understand in better way their professional wishes and possibilities.
I combine Compass with the exercises from the CHQ training (most of it with the Life line, Core quadrant,Goals settings and in the end at the working on action plan). I have good experiences with a group work (with about 4-8 employee's), where they are getting to know each one and giving each other reflections and comments, especially the employees who are working more than 5 years together. I am trying to lead and direct employees with questions and comments about labour market, their competencies, interests and some projections of future labour market needs.
I think the Compass can be useful in our ground schools, too. Before this job I had been working in the Croatian Employment Service in vocational guidance and I have shown it to my old colleagues, they were pleasently surprised with the number of possibilities that CHQ exercises and Compass have.
IVAN, Croatia


Van visie tot training

CINOP helpt scholen door onder andere samen met scholen hun visie op loopbaanbegeleiding te bepalen, draagkracht te creëren, het curriculum aan te passen en door aan mentoren en begeleiders de training ‘loopbaangesprekken voeren’ te geven. Een training waar deze loopbaanmat als instrument onderdeel van uitmaakt. Meer informatie kunt u opvragen bij  info@cinop.nl.


"Niet alle leerlingen en studenten blijken het even gemakkelijk te vinden om tijdens een loopbaangesprek antwoord te geven op loopbaanvragen. Voor zowel mentoren als deelnemers is het in deze gevallen lastig om het gesprek betekenis te geven. De grote uitvoering van het loopbaanwiel kan dan uitkomst bieden: de loopbaanmat heeft een diameter van 2 meter. Deze doet denken aan het populaire spel Twister, een behendigheidsspel van MB. Met de loopbaanmat kan de leerling of student in een loopbaangesprek het luisteren en kijken met het ‘doen’ combineren. De fysieke ervaring helpt de deelnemer bij het onderzoeken van de loopbaanvraag. Als de mat op de grond wordt gelegd, kan iemand zelf bepalen in welk vak (met welke vraag) hij wil gaan staan. Met het stellen van open vragen kan de mentor, of kunnen andere deelnemers, de ‘twisterende’ leerling of student helpen om de aanwezige loopbaanvraag te onderzoeken en te beantwoorden. De leerling of student kan gedurende het gesprek over de mat bewegen. Op deze manier wordt hij aangespoord om vanuit verschillende invalshoeken naar zijn loopbaanvraag te kijken en wordt hij geholpen een volgende stap in zijn ontwikkelingsproces te bepalen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de leerling of student iemand uit het werkveld gaat interviewen, gaat meelopen in de praktijk of gaat uitzoeken welke kennis nodig is voor een vervolgopleiding."
 
In onderstaand artikel leest u meer over de training 'loopbaangesprekken voeren' die speciaal is opgezet voor mentoren en begeleiders die met hun leerlingen of studenten het gesprek aangaan over hun loopbaan.

Word loopbaancompetent met het loopbaankompas!

De vijf loopbaancompetenties helpen daarbij. Euroguidance Nederland stelt een gratis poster, compententiekaarten met reflectievragen en een handleiding voor de begeleider, voor het voeren van loopbaanoriëntatiegesprekken, beschikbaar. Lees hier meer.


 
Top