Instrumenten

Training loopbaanontwikkeling en -begeleiding

Trainingen op het gebied van loopbaanbegeleiding.

De trainingen worden verzorgd door CINOP.

A. LOB-traject voor vo: 'van bewust naar beter':

  • voor verandering en veranderingsbereidheid door een beschreven, gedeelde visie op  LOB en een ingevuld implementatieplan LOB.
  • voor kostenbesparing door reductie van voortijdige schooluitval (VSV).
  • voor een basis voor een met activiteiten gevulde LOB-leerlijn, verankerd in het curriculum van de school.
Duur                          5 bijeenkomsten
Doelgroepen                 LOB-coördinatoren, decanen voor het gehele traject.
   


B. Visie- en beleidsontwikkeling: aanscherpen en/of ontwikkelen van visie LOB om doorstroom en talentontwikkeling te bevorderen:

  • voor het aanscherpen en of ontwikkelen van een gezamenlijke visie op LOB en een vertaling te maken naar beleid.

Duur                          2 bijeenkomsten
Doelgroepen         Management en LOB-coördinatoren (decanen en stafmedewerkers met LOB in portefeuille) van vmbo, mbo of hbo en/of van samenwerkende regionale ketenpartners (bijvoorbeeld: leerbedrijven, gemeente en UWV).
   


C. Implementatie: implementeren en borgen van kwaliteit van LOB;

  • voor een helder zicht op de huidige stand van zaken met betrekking tot LOB en duidelijkheid waar de instellingen prioriteiten willen stellen voor de gewenste verbeterslag rond LOB.
  • In een implementatieplan wordt vervolgens aangegeven welke acties op korte, middellange en lange termijn worden ondernomen om LOB te borgen binnen onderwijsinstellingen en leerbedrijven.
Duur                          4 bijeenkomsten
Doelgroepen Management en LOB-coördinatoren (decanen en stafmedewerkers met LOB in portefeuille) van vmbo, mbo of hbo en/of van samenwerkende regionale ketenpartners (bijvoorbeeld: leerbedrijven, gemeente en UWV).
   


D. Professionalisering: training loopbaangesprekken voeren

  • voor het trainen van loopbaanbegeleiders in het voeren van een loopbaangesprek met leerlingen, deelnemers of studenten. Daarbij wordt bewust gekeken hoe de ervaringen, die zijn opgedaan in BPV/stage, te benutten.


Duur                          3 bijeenkomsten
DoelgroepenAlle docenten, loopbaanbegeleiders, mentoren, praktijkbegeleiders die loopbaangesprekken met deelnemers voeren.
  

  
E. Loopbaanbegeleiding in de praktijk

voor het aanscherpen van de LOB-visie in de BPV/stage met als uitgangspunt het BPV-beleid/stagebeleid van de instelling. Vervolgens worden suggesties voor het integreren van LOB in het BPV-beleid/stagebeleid door de groep voorgesteld en met het management besproken. Vertaling van de suggesties in praktische LOB-activiteiten om deelnemers/studenten zo goed mogelijk te ondersteunen in het sturen van hun loopbaan.    

Duur                          4 bijeenkomsten
Doelgroepen BPV-coördinatoren/stagecoördinatoren , BPV-begeleiders/stagebegeleiders van onderwijsinstellingen en praktijkbegeleiders van leerbedrijven/stagebedrijven.
   


Meer informatie:
Marloes Grootmeijer
MGrootmeijer@cinop.nl
Tel. 073-6800646


 
Top