Instrumenten

Loopbaan en leercultuur in het MKB

Het stimuleren van de ontwikkeling van medewerkers in het MKB.

Door meer aandacht voor loopbaan en leercultuur in het MKB kan een belangrijke bijdrage geleverd worden aan het versterken van de kenniseconomie.

Door het aanreiken van middelen aan intermediaire partijen zoals kenniscentra, scholingsfondsen en leerwerkloketten wordt het MKB gestimuleerd om meer aandacht te geven aan loopbaan en leercultuur.


Euroguidance informeert u graag via factsheets over een viertal instrumenten:

  • Individuele leerrekening budget voor scholing van werknemers;
  • sectoraal loopbaanbeleid medewerkers die hun ambities waar kunnen maken, zorgen voor doorstroom en kwaliteitsverbetering;
  • leerambassadeurs Aandacht voor opleiding van laaggeschoolden met leerambassadeurs;
  • CH-Q een nieuwe vorm voor (h)erkennen van kwaliteiten CH-Q is een loopbaaninstrument voor zelfmanagement van competenties.
     
 
Top