Instrumenten

Europass

Wil je werken, studeren of stage lopen? Dan is het belangrijk dat je duidelijk maakt wat je weet en wat je kunt.

Internationale studie, stage of baan? Start met Europass! Droom je al langer van een werk- of studie-ervaring in het buitenland, maar heb je hulp nodig om de eerste stap te zetten?


Europass biedt jou allerlei informatie, van tips over solliciteren in het buitenland tot een set gratis documenten, waarmee je jouw vaardigheden en talenten kan laten zien:


1. De basis van Europass is het Europass curriculum vitae, dé Europese standaard voor een CV, dat in alle EU-talen aanwezig is. Het CV kun je naar wens aanvullen met documenten over je taalvaardigheid, je werkervaring en je diploma’s.


2. Het Europass Taalpaspoort is een inschatting van je spreek-, lees-, schrijf- en luistervaardigheid in verschillende talen. Het is geen erkend certificaat dat een school of opleidingsverstrekker uitreikt. Het Taalpaspoort is dan ook geen bewijs dat je een taal hebt geleerd. Je kunt het Taalpaspoort gebruiken om extra informatie te geven naast het Europass CV.

Wanneer je solliciteert naar een baan waarbij talenkennis belangrijk is, dan kun je het Europass Taalpaspoort gebruiken om aan te geven wat je kunt. Je kunt het Taalpaspoort ook gebruiken om je onderwijsinstelling een beeld te geven van je taalvaardigheid.


3. Europass Mobiliteit is een verslag van iedere georganiseerde periode die iemand in een ander Europees land doorbrengt met doel er te leren of te werken. In het Europass Mobiliteit-document staan gegevens over je buitenlandse ervaring. Deze ervaring kan een stage of beroepspraktijkvorming (bpv) in een bedrijf zijn, een academisch semester als onderdeel van een uitwisselingsprogramma, een uitwisseling als onderdeel van een schoolpartnerschap of een stage in een organisatie.


4. Het Europass Certificaatsupplement is een algemene inhoudelijke beschrijving van een regulier gevolgde opleiding op mbo-niveau. De inhoud is rechtstreeks overgenomen uit de kwalificatiedossiers, die zijn vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het is een aanvulling op het originele certificaat of diploma en beschrijft de vaardigheden en competenties die de houder van het diploma heeft verworven. Het is beschikbaar in het Nederlands en het Engels..

5. Het Europass Diplomasupplement is een standaard beschrijving van de inhoud en het verloop van studie op hbo- of universitair niveau. Het diplomasupplement is samen met de Raad van Europa en de UNESCO ontwikkeld. Het supplement geeft inzicht in het niveau, de aard en inhoud van je afgeronde hbo- of universitaire opleiding. Het bevat een beschrijving van de gevolgde studie en de behaalde studieresultaten. Het is een aanvulling op het originele diploma.

 
Top