Instrumenten

NCGE - A Whole School Guidance Framework

voor planning, ontwerp en uitvoering van het schoolbegeleidingsprogramma


Het document is ontwikkeld voor Ierse onderwijsinstellingen ter ondersteuning van de planning, het ontwerp en de uitvoering van het schoolbegeleidingsprogramma.

Er wordt uitgegaan van drie leergebieden waarbij wordt weergegeven welke ontwikkelingsstadia studenten daarin doormaken:

  • leren met betrekking de persoonlijke / sociale ontwikkeling (myself);
  • educatieve mogelijkheden (onderwijsontwikkeling) (my learning);
  • loopbaanbeslissingen (loopbaanontwikkeling) (my career path).
 
Top