Instrumenten

Raamwerk voor kwalitatieve loopbaanbegeleiding onderwijsinstellingen

Hulpmiddel voor de ontwikkeling en uitvoering van het schoolbegeleidingsprogramma

Het raamwerk is bedoeld als een hulpmiddel voor onderwijsinstellingen om de planning, het ontwerp en de uitvoering van het hele schoolkeuzebegeleidingsprogramma te ondersteunen.

De leergebieden omvatten: 

  • leren in relatie tot zichzelf (persoonlijke/sociale ontwikkeling);
  • onderwijskansen (onderwijsontwikkeling);
  • en loopbaanbesluitvorming (loopbaanontwikkeling).


De in november 2018 gelanceerde hulpmiddelen voor schoolbegeleiding zijn gratis beschikbaar voor alle onderwijsinstellingen. Het materiaal (inclusief bewerkbare versies) is ontwikkeld en beschikbaar gesteld door NCGE.  

Download NCGE hulpmiddelen

 
Top