Instrumenten

Raamwerk voor loopbaanbegeleiding jongeren

Digitaal raamwerk voor loopbaanprofessionals

Een goede LOB-aanpak vraagt om zorgvuldige afstemming tussen alle betrokken professionals. Wie doet wat? Welke rollen zijn er nodig en wat houdt welke rol dan in? Wie stuurt wie aan? Hoe kunnen daar afspraken over worden gemaakt? Een behulpzaam instrument voor het beantwoorden van deze vragen is het Raamwerk voor loopbaanbegeleiding jongeren dat door Euroguidance is ontwikkeld en wordt doorontwikkeld door het Expertisepunt LOB.
Servicedocument: raamwerk voor loopbaanbegeleiding jongeren
Het digitale raamwerk is afgeleid van het servicedocument dat tot stand is gekomen met medewerking van vele partijen uit de praktijk en wetenschappelijk deskundigen, met ondersteuning van de MBO Raad, VO-raad en het ministerie van OCW. 
 
Top