Video's

LLL and the future of work | uitdagingen en kansen voor een leven lang leren

Een pleidooi voor formele erkenning van het algemene recht op een leven lang leren

Een pleidooi voor zowel de formele erkenning van het recht op een leven lang leren als de invoering van een doeltreffend systeem hiervoor.

Door een leven lang te leren, heeft men een betere toekomst op de arbeidsmarkt. Een actieve betrokkenheid en steun van de regering, werkgevers en werknemers zijn daarbij vereist.

Er is echter niet een en dezelfde werkwijze die bij alle strategieën past. We kunnen er wel invloed op uitoefenen door bijvoorbeeld:

  • het ontwikkelen van fundamentele werkvaardigheden;
  • coherente en betaalbare (financiële) prikkels;
  • verbetering van de beroepskeuzevoorlichting;
  • erkenning van zowel formeel als informeel leren van vaardigheden;
  • het verbeteren van de coördinatie en zorgen voor toegang tot leren.


Verenigde Naties

Leven lang leren voor duurzame ontwikkeling is een belangrijke doelstelling van de agenda van de Verenigde Naties. De VN pleit voor formele erkenning van het recht op een leven lang leren.


 
Top