Publicaties

Begeleiding in Estland, een leven lang

10 februari 2019
Engelstalige publicatie: Lifelong guidance in Estonia

 In deze publicatie wordt uitgebreid ingegaan op:

  • strategische visie met het oog op de snel veranderende wereld en wat dat voor consequenties heeft voor onder meer de benodigde vaardigheden.
  • reorganisatie van levenslange begeleiding met het oog op loopbaandiensten en diensten voor specifieke onderwijsbehoeften.
  • begeleidingsstructuur een leven lang in zowel de onderwijs- als de arbeidsmarktsector.
  • kwalificaties van begeleiders.
  • internationale samenwerkingsverbanden van Euroguidance Estland.
 
Top