Publicaties

Verkenning LOB-beleid en professionalisering in Europa

10 april 2019
Een schets van een zevental Europese landen, te weten Estland, Noorwegen, Malta, Bulgarije, Ierland, Finland en Nederland.
In deze verkenning wordt de actuele situatie op het gebied van LOB-beleid, uitvoering van LOB, professionalisering en onderzoek in beeld gebracht.

Voor elk land worden als eerste het beleid ten aanzien van LOB geschetst en de relevante beleidstukken genoemd. Vervolgens wordt beschreven hoe het beleid wordt uitgevoerd in het onderwijs aan kinderen en volwassenen.

Er worden vragen beantwoord als:

  • Is er een nationale aanpak en/of curriculum?
  • Welke kwalificatie-eisen aan LOB-professionals zijn er?
  • Hoe is de kwaliteitsborging ingericht?
  • Heeft er een effectmeting plaatsgevonden en zo ja, wat is het resultaat?
  • Verder wordt er gekeken naar de LOB-dienstverlening in de arbeidstoeleiding.
  • Hoe is deze ingericht en hoe bekostigd?
  • Wie maakt er gebruik van?


Voor zowel de arbeidstoeleiding als de inrichting van LOB op scholen wordt er aandacht besteed aan de inzet van ICT-middelen. Tevens worden de opleidingsmogelijkheden voor LOB’ers verkend, zowel initieel als post-initieel. Wie volgen deze opleidingen en hoe worden ze bekostigd? Wie zijn de aanbieders? De hoeveelheid informatie per onderwerp per land verschilt.


Lees de Verkenning LOB-beleid en professionalisering in Europa. Of de flyer waarin op hoofdlijnen de actuele situatie van LOB van een zevental Europese landen wordt belicht. 


 
Top