Publicaties

LOB-beleid en professionalisering in Europa

11 april 2019
Verkenning in vogelvlucht

Europese dimensie

Deze flyer belicht op hoofdlijnen de actuele situatie van LOB van een zevental
Europese landen. De focus ligt daarbij op onderwijsbeleid, uitvoering van LOB, professionalisering en ICT. Op basis van een geografische spreiding zijn Estland, Noorwegen, Malta, Bulgarije, Ierland, Finland en Nederland uitgelicht.
Euroguidance Nederland beoogt hiermee een diversiteit van voorbeelden van LOB in Europa voor het voetlicht te brengen.

De flyer is gebaseerd op de publicatie Verkenning LOB-beleid en professionalisering in Europa, eerder uitgegeven door Euroguidance Nederland. Deze publicatie geeft een uitgebreide beschrijving van het actuele beleid, de professionaliseringsmogelijkheden, onderzoek en de concrete inrichting van LOB in het kader van leven lang ontwikkelen, op nationaal en regionaal niveau. De bovengenoemde landen staan hierin centraal. Wij adviseren u deze publicatie te raadplegen voor de meer verdiepende informatie. 

Inspiratie voor LOB en een leven lang ontwikkelen

Euroguidance Nederland hoopt u met deze verkenning inspiratie te bieden om nieuwe stappen te zetten ter versterking van LOB en leven lang ontwikkelen.

 
Top