Publicaties

Euroguidance Highlights 2018

27 april 2019
Best practices uit Europa voor promotie van internationale mobiliteit en lifelong guidance
Deze publicatie belicht activiteiten rond leren, ontwikkelen en mobiliteit ter bevordering van lifelong guidance en internationale leermobiliteit. Deze activiteiten zijn in 2018 uitgevoerd door het Europese netwerk van Euroguidance centra.Jaarlijks wordt een publicatie samengesteld over de hoogtepunten van de activiteiten van het Euroguidance netwerk. 2018 was een productief jaar dat resulteerde in vele evenementen, publicaties, onderzoeken, studiebezoeken, instrumenten en online diensten. In deze publicatie lees je ook meer over de gezamenlijke Euroguidance netwerkactiviteiten, zoals de verschillende werkgroepen. Euroguidance Nederland is lid van de Europese werkgroep Strategy and Quality. 

In 2018 heeft het Euroguidance Network haar activiteiten op het gebied van een leven lang leren en ontwikkelen verder versterkt. Met activiteiten gericht op begeleiding van beleid, praktijk, onderzoek en ontwikkeling en de verbinding van de belangrijkste belanghebbenden voor een nauwere samenwerking op nationaal en Europees niveau.

Euroguidance Network

Het Euroguidance Network wordt medegefinancierd via het Europese programma Erasmus+ en gecoördineerd door de Europese Commissie (DG EMPL). Het netwerk bestaat uit Euroguidance-centra in 34 Europese landen. Zij hebben de taak de Europese dimensie in loopbaanbegeleiding en -oriëntatie te bevorderen en internationale leermobiliteit te bevorderen met informatie-, advies- en begeleidingsdiensten.

 
Top