Publicaties

Belemmeringen voor deelname aan Leven Lang Ontwikkelen

02 mei 2019
Onderzoek Panteia in opdracht van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (2018)


Het zou voor volwassenen gemakkelijker moeten zijn om zich te blijven scholen en ontwikkelen, concludeert onderzoeksbureau Panteia in het rapport Belemmeringen voor deelname aan Leven Lang Ontwikkelen, dat op 9 april is aangeboden aan de Tweede Kamer.

In het onderzoek is gekeken naar de belemmeringen die bestaan bij een leven lang ontwikkelen van burgers. Met behulp van negen focusgroepen is een verdiepingsslag gemaakt naar de doelgroepen: werkenden, flexkrachten en alleenstaande moeders.

Wat werkt wel en wat werkt niet?

Reden van het onderzoek was het verkrijgen van een beter inzicht in de (dieperliggende) factoren die belemmerend en bevorderend werken voor ontwikkeling. Daarnaast is onderzocht voor welke doelgroepen en op welke manier scholingsdeelname het gemakkelijkst verbeterd kan worden.

Lees meer over de overeenkomsten en verschillen tussen en binnen de doelgroepen, de belemmerende en bevorderende factoren en in hoeverre randvoorwaardelijke aspecten de deelname aan ontwikkeling beïnvloeden.

Lees ook de reactie van de MBO Raad.

Bron: www.tweedekamer.nl
 
Top